Imię: Stanisław Nazwisko: Sokolnicki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Sokolnicki
 • ps. "Stasio"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej.
  Do zadań komórki należała m.in. pomoc gettu warszawskiemu, zarówno w zakresie indywidualnego ratowania ludzi i nielegalnego dostarczania żywności , jak i współdziałania z żydowskim ruchem oporu.

 • przed gettem
 • konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 175-177