Henryk Iwański stworzył w szpitalu zakaźnym św...

 • NIE
 • Henryk Iwański stworzył w szpitalu zakaźnym św. Stanisława na Woli komórkę tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Współorganizatorami byli: dr Ignacy Szpikowski, Paweł Kowalski, Tadeusz Marian Kowalski, Zdzisław Nosarzewski, Stanisław Sokolnicki, Jan Skoczek. Grupa ostatecznie podlegała Andrzejowi Petrykowskiemu, komendantowi organizacji Zbrojne Wyzwolenie, a następnie Korpusu Bezpieczeństwa.
  Do zadań komórki należała m.in. pomoc gettu warszawskiemu, zarówno w zakresie indywidualnego ratowania ludzi i nielegalnego dostarczania żywności , jak i współdziałania z żydowskim ruchem oporu.

 • 1939-10-00
 • 1943-00-00
 • konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177
 • Powiązani ludzie:

  • Szpikowski Ignacy

   Lekarz w szpitalu zakaźnym św. Stanisława na Woli. Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym...

  • Kowalski Tadeusz Marian (nieodpłatna)

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Nosarzewski Zdzisław

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Sokolnicki Stanisław

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Petrykowski Andrzej

   Komendant organizacji Zbrojne Wyzwolenie, a następnie Korpusu Bezpieczeństwa. Podlegała mu grupa Henryka Iwańskiego....

  • Skoczek Jan

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  Powiązane miejsca:

  • Wola

   W szpitalu zakaźnym św. Stanisława Henryk Iwański tworzy komórkę tajnej organizacji, WZWZ