Imię: "Tomasz" Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • "Tomasz"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.
  Był przewodnikiem, znał świetnie kanały na Woli.

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 254-255