Po upadku powstania w getcie grupa Iwańskiego...

 • NIE
 • Po upadku powstania w getcie grupa Iwańskiego przerzuciła na stronę aryjską 34-osobową grupę bojową Żydów w pełnym uzbrojeniu. "Roch" zorganizował ukrycie grupy w szpitalu św. Stanisława - pod garbarnią, w mieszkaniu Jana i Wandy Skoczków, w kotłowni, w szopie straży ogniowej, po czym "Sęp" przewiózł część bojowców karawanem na kolonię Błoto k. Michalina.

 • 1943-00-00
 • 1943-00-00
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Powiązani ludzie:

  • Kowalski Tadeusz Marian

   Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej. Do zadań komórki należała...

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  Powiązane miejsca:

  • Kolonia Błoto k. Michalina

   Na kolonii Błoto k. Michalina ukryła się część bojowców wyprowadzonych po powstaniu w getcie przez grupę Iwańskiego.