Wola Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Wola
 • Szpital zakaźny św. Stanisława
 • konspiracja
 • konspiracja polska
 • W szpitalu zakaźnym św. Stanisława Henryk Iwański tworzy komórkę tajnej organizacji, WZWZ

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177