Imię: Konstanty Nazwisko: Piotrowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Konstanty
 • Piotrowski
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Członek grupy "Bystrego". Brał udział w kwietniu 1943 r. w przenoszeniu kanałami broni do getta, a w drugą stronę w wyprowadzeniu ludzi.

 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 254-255