Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 - styczeń 1943; opr.i uzup. N. Makowerowa,

  • Henryk
  • Makower
  • Wrocław
  • 1987
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski