Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • 26
  • w getcie
  • gospodarcze
  • Werterfassung
  • tą kamienicę uprzątała grupa Weterfassung, do której przydzielono Emę Makower

  • 141