Imię: Nieznane Nazwisko: Zweibaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Zweibaum
  • docent,znany histolog warszawski, współtwórca kursów dla studentów medycyny, wpadł podczas łapanki na Lesznie, wśród funkcjonariuszy znalazł się jeden ze studentów, któremu udało się niedawno dostać do SP - z narażeniem życia wyciągnął docenta z szeregu. Po niedługim czasie pędzonym w szopie "małego Schultza" na Lesznie 78 Zweibaum, którego rodzina już wpierw przeniosła się na aryjską stronę przedostał się do swoich

  • inteligencja
  • 98,184