Imię: Nieznane Nazwisko: Orłowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Orłowski
  • państwo Orłowscy, rodzice Urzykowskich u których w Miłosnej ukrywają się Makowerowie

  • Polacy
  • 210