Zarządzenie o zamknięciu lub zamurowaniu bram...

  • TAK
  • Zarządzenie o zamknięciu lub zamurowaniu bram wszystkich domów parzystych na Siennej

  • do ewakuacji małego getta
  • do ewakuacji małego getta
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • ulica
  • 178
  • Powiązane miejsca: