Nowolipki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Nowolipki
  • 20
  • w getcie, wysiedlenie
  • społeczne
  • adres, kolaboracja, mieszkaniowe, pogotowie
  • siedziba "trzynastki" - "Czerwonego Pogotowia", krótko w sierpniu 42 mieszkali tam Ema i Henryk Makowerowie

  • 172, 192, 195