Niemcy znając skład socjalny Siennej szantażow...

  • TAK
  • Niemcy znając skład socjalny Siennej szantażowali, że wyłączą Sienną z getta - za grubą gotówkę groźbę tę cofano. Wszyscy mieszkańcy musieli składać na ten cel kontrybucję, przeważnie w wysokości kilkumiesięcznego komornego, następnie przez jakiś czas był spokój, ale po 2-3 miesiącach historia się powtarzała

  • do czasu zmiany granic getta przez Auerswalda
  • do czasu zmiany granic getta przez Auerswalda
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • bogaci, ceny, mieszkaniowe, Niemcy, ulica
  • 178
  • Powiązane miejsca: