Imię: Nieznane Nazwisko: Żyw

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Żyw
  • w sierpniu 42 mieszkał na Nowolipkach 20, nie dostał numerka S.Porządkowej - 7.09.42. dostał przydział pracy do Gminy i razem z innymi został potem odesłany na Umschlag. Tam dzięki protekcji Szmerlinga. którego leczył, udało mu się po kilku dniach zwolnić. Mówił, że musiał oddać wszystkie pieniądze i kosztowności przed powrotem do getta, poza tym rozkradli mu większość rzeczy osobistych; po pewnym czasie uzyskał jednak numerek życia

  • lekarze
  • 126,127,192