Leszczyńska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Leszczyńska
  • 7
  • piwnica
  • pomoc
  • pomoc długotrwała
  • Mieszkanie Mieczysława Hrosko. W piwnicy ukrywał rodzinę Brozdowiczów.

  • 17