Ślub Henryka Makowera z Emą - trudności ze str...

 • TAK
 • Ślub Henryka Makowera z Emą - trudności ze strony rabinów

 • sierpień42
 • sierpień42
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • religia, życie prywatne
 • 88,89,90,91
 • Powiązani ludzie:

  • Rejder Nieznane

   Posądzony o łapówkarstwo w komisji lekarskiej; miał piękną bibliotekę lekarską, w jego domu panowała sympatyczna atm...

  • Lando Nieznane

   pracuje w szpitalu chirurgicznym na Lesznie 1, pomaga H.Makowerowi załatwić ślub z Emą, idą do rabina, w sierpniu 42...

  • Kanał Nieznane

   zaproponował, aby w sprawie zgody na ślub Emy z H.Makowerem zwołać konlawe rabinackie, które rozpatrzy sprawę i zdec...

  • Trejstman Nieznane

   Mieszkał na Nalewkach, dał H. Makowerowi papier zezwalający na jego ślub z Emąjego córka zginęła w Oświęcimiu

  • Meissner Meir

   był świadkiem na ślubie Emy i Henryka Makowera, pracuje w szopie Leszczyńskiego (ORT), w końcu sierpnia wpadł wraz z...

  • Erjer Nieznane

   ORT, był świadkiem na ślubie Makowerów

  • Bałaban Nieznane

   naczelny rabin Gminy

  • Makower Ema (Noemi)

   pracuje w szpitalu chirurgicznym na Lesznie 1, bierze ślub z Henrykiem Makowerem w getcie latem 42 na początku I akc...

  Powiązane miejsca: