Imię: Bronisław Maksymilian Nazwisko: Majewski

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Bronisław Maksymilian
  • Majewski
  • Tak
  • Polak
  • Współautor relacji 301- 6045. Podczas okupacji członek Ruchu Oporu. Współpracował z Wacławem Koskiem w \"Paszportówce\", komórce Ruchu Oporu, której członkowie dostarczali Żydom fałszywe dokumenty na nazwiska aryjskie, wyprowadzali z getta i lokowali w mieszkaniach zaufanych osób, po stronie aryjskiej. Pracował w archiwum ksiąg meldunkowych na Tamce. W momencie pisania relacji członek ZBoWiD, mieszkał przy ul. Cienistej 14/ 6 w Warszawie.

  • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska