Imię: Emil Nazwisko: Kaliski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Emil
 • Kaliski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Warszawa
 • Wrocław, pl. Solny 16; Noakowskiego 27
 • Żyd
 • wyższe
 • Emil Kaliski, inżynier architekt, urbanista, w czasie okupacji dostaje wsparcie ze strony Bronisława Majewskiego, byłego oficera WP, działającego w Ruchu Oporu. Majewski zatrudniony w Wydziale Ewidencji Ludności warszawskiego Zarządu Miejskiego, załatwia mu aryjskie dokumenty i pomaga przez cały okres okupacji.

 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • str. 6