Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • na powierzchni
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa
  • Bronisław Majewski pomaga Józefowi Stopnickiemu.

  • Str. 4