Imię: Rita Nazwisko: Merker

koleżanka Zofii Płochockiej, po wojnie - Janina Rousseau pracowała razem w getcie warszawskim przy pruciu mundurów n...