Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • na powierzchni
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
  • Bronisław Majewski pomaga Jerzemu Kowalskiemu i jego synowi Aleksandrowi.

  • Str. 3