Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • na powierzchni
  • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
  • Bronisław Majewski pomaga architektowi Emilowi Kaliskiemu.

  • str. 6