Relacja 301-5828; w Archiwum ŻIH

 • Bronisław
 • Majewski
 • relacja, urzędowe
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Bronisław Majewski, były major Wojska Polskiego, w czasie okupacji pracuje w Wydziale Ewidencji Ludności warszawskiego Zarządu Miejskiego. Wyrabia dokumenty, kenkarty i inne potrzebne zaświadczenia dla Żydów; ukrywa ich też u siebie i u swoich krewnych. Sam musi stale zmieniać miejsce zamieszkania, jest poszukiwany przez Gestapo. Kolportuje podziemną prasę lewicową. Po wojnie jest funkcjonariuszem SOK. Jego zasługi poświadczają Aleksander Małecki, Jerzy Kowalski, Mieczysław Ettinger, Józef Stopnicki i Emil Kaliski.
  Oświadczenia spisane w 1945, 1946 i 1961 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl