Imię: Jerzy Nazwisko: Kowalski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jerzy
 • Kowalski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Żyd
 • wyższe
 • Ukrywa się w czasie okupacji z synem Aleksandrem. Znajomy z Krakowa kieruje ich do Bronisława Majewskiego, byłego oficera WP, działającego w Ruchu Oporu. Majewski wyrabia im aryjskie dokumenty; wystawia im także karty zameldowania datowane na rok wstecz, w tym czasie Warszawa jest już bowiem miastem zamkniętym. Kowalscy mogą liczyć na bezinteresowne wsparcie Majewskiego do wybuchu powstania warszawskiego, pomaga im bezinteresownie. Kowalski po zakończeniu wojny jest naczelnikiem wydziału w Ministerstwie Przemysłu Drzewnego.

 • wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Str. 3