Imię: Edward Nazwisko: Jaskółka

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Edward
 • Jaskółka
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Brzeska 20
 • Polak
 • W czasie okupacji pracował w archiwum ksiąg meldunkowych na Tamce, jako woźny. Bardzo oddany sprawie zmieniania dokumentacji i ewidencji osób pochodzenia żydowskiego. Aresztowany przez gestapo za tę działalność. Zginął w obozie (brak danych).

 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, obcy człowiek