Imię: Aleksander Julian Nazwisko: Małecki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Aleksander Julian
 • Małecki
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Noakowskiego 10 m 7
 • Żyd
 • W sierpniu 1942 ktoś kieruje go do Bronisława Majewskiego, byłego oficera WP, działającego w Ruchu Oporu. Majewski pracuje w Wydziale Ewidencji Ludności warszawskiego Zarządu Miejskiego, wyrabia Małeckiemu dokumenty; pomaga mu także w innych sprawach do sierpnia 1944. Robi to bezinteresownie. Po wojnie Aleksander Małecki jest kierownikiem Wydziału Szkoleniowego Izby Rzemieślniczej w Warszawie. W późniejszych latach jest ambasadorem PRL w Jugosławii; funkcjonuje pod zmienionym nazwiskiem (Bystry).

 • wysiedlenie
 • administracyjne, działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Str. 2