Given name: Urszula Family name: Rubinstein

 • NO
 • Female
 • Urszula
 • Rubinstein
 • Rubinowicz
 • Yes
 • From Warsaw
 • Old Town, Midtown
 • Królewska 29
 • Sapieżyńska19
 • Jewish
 • good
 • hiding place in an apartment , in an apartment
 • lack
 • other danger
 • Żydówka, którą z obozu w Chyżynach pod Parysowem zabrał Feliks Cywiński wraz ze swoim przyjacielem Janem Bachańskim. Wspólnie ukrywali ją przez cały okres wojny. Wyrobili jej fałszywą kenkartę. Dodatkowo wspólnie z nią ukrywała się cała jej najbliższa rodzina: rodzice, siostra ze szwagrem i brat.
  Walczyla w powstaniu warszawskim jako łączniczka.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , material help , with Aryan documents , acquaintances