mieszkanie siostry Feliksa Cywińskiego Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • suburban Warsaw
  • mieszkanie siostry Feliksa Cywińskiego
  • Łowicz
  • in an apartment
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , outside of Warsaw
  • Po powstaniu warszawskim Feliks Cywiński został wywieziony na roboty, skąd uciekł najpierw do brata, a potem do siostry w Łowiczu.