Ten jest z ojczyzny mojej

 • Władysław
 • Bartoszewski
 • Kraków
 • 2013
 • personal accounts
 • yes
 • after the war
 • Polish
 • Podtytuł: Polacy z pomocą Żydom 1939-1945.
  Opracowanie: Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna.
  Jest to zbiór relacji, nadesłanych na apel W. Bartoszewskiego (ogłoszony w "Tygodniku Powszechnym" w 1963 r.) z prośbą o nadsyłanie wspomnień i świadectw o ratowaniu Żydów. Książkę, z 200 relacjami, wydano po raz pierwszy w 1967 r., następne wydania uzupełniano o kolejne relacje (w 1969 było ich już 280). W książce zamieszczono też zbiór dokumentów w aneksie źródłowym.

 • Related people:

  • Grzegorzewska Maria

   Dyrektorka Instytutu Pedagogicznego dla nauczycieli szkół specjalnych, znakomita uczona polska, autorka książki &quo...

  • Solska Irena

   A Polish artist. During the war her house was a shelter for many Jews.

  • Sempołowska Stefania

   An outstanding worker for voluntary causes, protector of political prisoners during reactionary rule in the inter-wa...

  • Kotarbiński Tadeusz

   A professor of logic. Helped Jews during the war. Took care of e.g. Maria Prywer.

  • Ossowski Stanisław

   A sociologist, cooperated with the ZKN (Jewish National Committee) care cells.

  • Ossowska Maria

   She lent a black goat fur collar to the author. Stanislaw Ossowski's wife. A sociologist, cooperated with ZKN (Jewis...

  • Wuttke Gustaw (P.Sz.)

   A geography professor who helped the Jews. (P.Sz.)

  • Tołwiński Stanisław

   Polak, architekt, urbanista. Podczas okupacji bliski PPR. Przejawiał życzliwy stosunek do żydowskiego podziemia. Po...

  • Wojeński Teofil

   The head of clandestine education (later the Clandestine Education Commission) in the initial period of the Educatio...

  • Felhorska Felicja

   Dr Felicja Felhorska; psychotechnician; a young friend, Mrs Narcyza's student (Maria Grzegorzewska); she helped save...

  • Zawirska Jadwiga

   dr psycholog, koleżanka Janiny Bucholtz-Bukolskiej; skontaktowała ją z Adolfem Bermanem;

  • dr Kanabus Feliks

   Chirurg. Pracował w szpitalu na ul. Kopernika. Pomagał w leczeniu dzieci żydowskich. Jak sam wspomina : "Dzieci...

  • Rybicka dr Ewa

   a psychologist, Polish underground activist, active in the action to aid the Jews; Adolf Berman writes about her: 'd...

  • Żabiński Jan

   A PhD. Jan Zabinski was the director of the zoo in Warsaw. During the uprising his villa burnt down and he got wound...

  • Żabińska Antonina

   Zabinski's wife, a writer. Helped her husband hide Jews (P.Sz.).

  • Kossak-Szczucka Zofia

   Pisarka, działa w konspiracyjnych organizacjach, m.in. związanych z harcerstwem. Czynnie uczestniczy w pomocy niesio...

  • Kann Maria

   Jej matka jest kierowniczką apteki więziennej. Wpaja Marii przekonanie, że wszyscy ludzie są równi. Maria kończy pol...

  • Karski Gabriel

   A writer, for two years gave shelter to Adolf Goldfeder - a pianist and lawyer.

  • Smólski Władysław

   z zawodu literat; od lipca 1942 roku niósł pomoc ukrywającej się po aryjskiej stronie Żydom m.in. wyszukiwał dla nic...

  • Dargielowa Aleksandra

   head of RGO (Central Welfare Council) at Wspolna Street No. 10; from August 1943 the head of Children's section of t...

  • Łeszeżanka Jadwiga

   She was employed in the Municipal Department of Social Welfare. She cooperated with Mrs Sala. She helped Jewish peop...

  • Roguska Antonina

   She was Polish. The head of municipal women's employment agency, she rescued many Jewish women, finding them a job a...

  • Sendlerowa Irena

   Z byłej Rady Pomocy Żydom – “Jolanta”; znajoma Ireny Schultz z którą pracowała od 1932 roku w Obywatelskim Komitecie...

  • Łaska Maria

   Librarian. During the war, clerk in the Department of Population Registration in Warsaw Town Hall, she worked in the...

  • Kurowska Irena

   A teacher. After the war she was a headmistress of a district school. Gave shelter to the Bermans after they had lef...

  • Trojanowski Stanisław

   Współpracuje z Aliną w akcjach pomocy Żydom. Jest nauczycielem, umieszcza żydowskie dzieci jako aryjskie w szkołach....

  • Adamowicz Irena

   a Pole - member of The Polish Scouting and Guiding Association (ZHP), a messenger between the Warsaw ghetto resistan...

  • Michalski Stanisław

   Roth's landlord, a tailor. He had a heart condition

  • Małaczewska Waleria

   she had a pass to the ghetto - AJ Kelter lost it

  • Proszowski Kazimierz

   A worker, caretaker of a flat in Grochow rented by the Berman couple. He had two children: four-year-old Basia and o...

  • Rzeczycka Sylwia

   She distributed money sent for the Jews by the Polish Government to the Office of the Delegate of the Government in...

  • Wnorowska Wanda

   A Pole; she helped Wladka by offering a post of seamstress to her. She knew that the girl was Jewish. When the autho...

  • Ściborowska Helena

   Helena Sciborowska from Krochmalna Street No. 36 was another person devoted to her work for the underground. Petite,...

  • Larisz Julianna

   Juliana Larisz, the woman who worked before the war for the Zilberbergs, a Jewish family from Praga. She helped 21 p...

  • Sawicka-Wąchalska Anna

   Maria Sawicka's sister; Rawicka lived at her place.

  • Sawicka Maria

   A Pole. On 5 December 1942 she took part in Catholic funeral of Gina Klepfisz. She lives with her sister, Anna Wacha...

  • Rajszczak Felek (Feliks)

   a Pole, co-operates with Jewish National Committee (ŻKN).

  • Szejngut Tuwia

   ukończył żydowską szkołę zawodową przy ul Grzybowskiej, był członkiem Haszomer Hacair. Na początku wojny przebywał w...

  • Marczak Ludomir

   He helped Jews to hide. He died at the hands of Gestapo; a musician and composer

  • Kajszczak Bronisław

   Polak. Chłop z Łomianek pod Warszawą. Przypadkowo zetknął się z żydowskimi bojowcami, którzy znaleźli chwilową bazę...

  • Szpilman Władysław

   a musician

  • Hirszfeld Ludwik

   Gave lectures on microbiology on Zweibaum's courses.

  • Ringelblum Emanuel

   a historian, founder of the underground Ghetto Archive

  • Feiner Leon

   leader of the Bund. A member of the Jewish National Committee (ZKN) steering committee. Co-operated with Zegota (Cou...

  • Bartoszewski Władysław

   Współpracuje z redakcją konspiracyjnego pisma „Prawda”. Aktywnie uczestniczy w pomocy niesionej Żydom, ukrywającym s...

  • Berman Adolf

   Działacz „Żegoty”. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim Komitetem Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.Bra...

  • Rudnicka Zofia

   Sekretarka Rady.Brała udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kwiecień 1943)...

  • Pędowski Karol

   a barrister, an activist of the Folk Party (Stronnictwo Ludowe) and Zegota (Council for Aid to Jews)

  • Kossak-Szczucka Zofia

   Pisarka, głęboko wierząca katoliczka. Współautorka powołania Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty (wrzesień 1942...

  • Elster Bela (Wanda)

   Jewish National Committee (ZKN)

  • Szonert Nieznane

   Szwagier Zygmunta Gajkowskiego. Józef Pański przeprowadza się do niego z córką po wybuchu powstania. Syn Szonerta zg...

  • Heptinger Aleksandra (Ola)

   Pomagała Kalinie Zamel w ukrywaniu się i dając jej pracę. Pomogła też ukryć jej syna w sierocińcu RGO, po jego denun...

  • Rechtman Ewa

   Professor Slonski's assistant at the Polish Free University. After moving to the ghetto she was depressed, Irena Sen...

  • Bussoldowa Stanisława

   During the war she was a midwife and collaborated with Zegota (Council for Aid to Jews). Together with Irena Sendler...

  • Wąsowska-Leszczyńska Eugenia

   W latach 1942-44 brała udział w ruchu podziemnym Stronnictwa Demokratycznego i Rady Pomocy Żydom na odcinku: tajnej...

  • Sendłak Stefan

   Pochodził z Zamościa, od 1942 zam. w Warszawie, współtwórca i przewodniczący Komitetu Niesienia Pomocy Żydom Zamojsk...

  • Fejner Leon

   member of the Bund, a representative of the Jewish side in contacts with the Polish underground [he talked to Karski...

  • Lukrec Henryk

   Leon Feiner's acquaintance; journalist, one of the leaders of the Democratic Party.

  • Blum Abrasza

   Partyjny towarzysz Maurycego Orzecha, członka kierownictwa Bundu w getcie warszawskim. W przeciwieństwie do niego ni...

  • Cukierman Icchak, Antek

   a fighter; in 1944 before the Warsaw Uprising he hid in M. Sawicka's flat in Leszno together with others; great love...

  • Goldstein Bernard

   In the ghetto, he belonged to the leadership of the Bund

  • Fiszgrund Salo

   a fighter, a member of the Jewish Fighting Organization (ZOB) - on 15 November 1944, together with six other people...

  • Blum Abram

   A Bund activist. Engineer, in the Warsaw ghetto he was the headmaster of Bund schools belonging to Central Jewish Sc...

  • Berman Adolf

   A member of the Jewish Coordinating Committee (ZKK) on the 'Aryan side'.

  • Celemeński Jankiel

   Jew, an activist on the 'Aryan side' in Cracow. At the beginning of December 1942 he rescued Hanka Aleksandrowicz's...

  • Klepfisz Michał

   Urodzony 17.04.1913 r. w Warszawie. Inżynier. Działacz Bundu. Członek ŻOB. Działał po aryjskiej stronie. Między styc...

  • Frydrych Zelman

   From the "Bund". Worked in a ironworker's workshop, which was his "hideout". When R. Auerbach wa...

  • Wilner Arie

   A member of the Zionist youth organisation "Haszomer Hacair" and a messenger of the Jewish Fighting Organi...

  • Peltel-Międzyrzecka Feiga

   a messenger of the Jewish Fighting Organization (ZOB), an author of the testimony

  • Rathajzer-Rotem Symche (Kazik)

   Urodzony w Warszawie w 1924 r. Członek Akiby. Główny łącznik ŻOB po aryjskiej stronie Warszawy. W powstaniu kwietnio...

  • Temkin-Bermanowa Basia

   She was brought up in an 'ordinary Jewish family' (for two generations in Warsaw). She studied social sciences, psyc...

  • Blum-Bielicka Luba

   The headmistress of the Nursing School.

  • Gottesman Szymon

   A barrister. An activist of General Zionists (Zionist Organization in Poland) from Cracow. A member of the presidium...

  • Auerbach Rachela

   the head of the soup kitchen at Leszno Street No. 40, in a footnote: a writer, a member of the underground Ghetto Ar...

  • Rozowski Wolf

   commander of a Bund combat units during the ghetto uprising.

  • Miller Romuald

   An architect, member of the Polish Socialist Party, co-founder of the Democratic Party (P.Sz.)

  • Kanabus Feliks

   Lekarz, udzielał pomocy lekarskiej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, operował szczególnie mężc...

  • Stępniewski Tadeusz

   Doctor. He took care of ten Jews. He was connected with Zegota (Council for Aid to Jews)

  • Staśkowa Irena

   Zegota (Council for Aid to Jews) co-worker

  • Woliński Henryk

   A lawyer, during the war a member of the AK (Home Army), the head of the Jewish Section of the Bureau for Informatio...

  • Berman Adolf

   the Jewish National Committee (ZKN)

  • Rapaport Sara

   Pseudonim „Wera”, łączniczka Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy, opiekowała si...

  • Janowska Alicja

   Razem z mężem Teofilem pomagała wielu Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, m. in. Żydom przybyłym...

  • Janowski Teofil

   Razem z żoną Alicją pomagał wielu Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, m. in. Żydom przybyłym z Z...

  • Olesiński Ignacy

   Lekarz, udzielał pomocy lekarskiej Żydom ukrywającym się po aryjskiej stronie w Warszawie, współpracownik Lubelsko-Z...

  • Unknown Bernarda

   A nun from the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy, from the cloister in Wronia Street. She risked her...

  • Askenazy Felicja

   wife of Szymon Askenazy (widow, he died in 1935), died on the 'Aryan side'

  • Rotrubin Adam

   Znajomy Perle Zoberman z Lublina. Perle spotyka go po przyjeździe do Warszawy. Adam kontaktuje ją z pracownikiem PKO...

  • Kędzierski Nieznane

   Działa w Armii Krajowej. Inżynier Kirszys, dawny sąsiad Efraima Krasuckiego z Lublina, po ucieczce Efraima z Lublina...

  • Iwański Henryk

   an AK (the Home Army) officer, maintains contact with the Jewish Military Union (ZZW)

  • Kowalski Paweł

   alias Roch, a member of the Armia Krajowa (Home Army), who entered the ghetto with the intention to help the Jewish...

  • Lejewski Józef

   pseudonym Grabarz; he was in Armia Krajowa (the Home Army) unit, which 27 April 1943 entered the ghetto and fought i...

  • Iwański Wacław

   brother of Henryk 'Bystry'; on 27 April 1943 he was in the combat group that came into the ghetto and fought with a...

  • Fedorowski Grzegorz

   A doctor, lived with his wife on the premises of the parafia Wszystkich Swietych (All Saints' parish)

  • Godlewski Marceli

   parish priest of the Wszystkich Swietych kosciol (All Saints' church)at Grzybowski square.

  • Czarnecki Antoni

   an assistant curate in the parafia Wszystkich Swietych (All Saints' parish) in the ghetto

  • Nowotko Tadeusz

   priest, parish priest deputy at the parafia Wszystkich Swietych (All Saints' parish) at Grzybowski Square No. 3/5. D...

  • Raszeja Franciszek

   A Polish doctor. He came to the ghetto in order to operate, he was killed next to the patient's bed.

  • Landy Halina

   The wife of doctor Land from Zoliborz district. She helped doctor Kanabuswoi in foreskin operations to hide the resu...

  • Rutkiewicz Jan

   A doctor, he helped doctor Kanabus in foreskin surgeries, which aim was to hide the effects of circumcision.

  • Tursch Mojżesz (Mieczysław)

   Doctor; until August 1944 he hid in a flat in Zoliborz district. In the uprising doctor Tursz participated by workin...

  • Ber Artur

   Syn Chaskla i Doroty z domu Wajnreich, lekarz bakteriolog z Płocka. Zmobilizowany we wrześniu 1939, po kampanii wrze...

  • Klin Dawid

   Representative of the Jewish Social Self-Help. Each day he went to the 'Aryan side' to get orders from the Transfers...

  • Oppenheim Antoni

   Antoni Oppenheim mieszkał przy ul. Leszno 34. Został 7 marca 1942 roku aresztowany za działalność konspiracyjną, osa...

  • Raabe Leszek

   Komendant Socjalistycznej Organizacji Bojowej, w której było wielu Żydów. Utrzymywał kontakty z Lubelsko-Zamojskim K...

  • Neuding Jerzy

   an engineer. Commander of a small group of PS-Left/ Polish Socialists/ in Warsaw Ghetto. He was murdered during the...

  • Rytel Zygmunt

   Zygmunt Rytel ur. 22 maja 1922 roku, dziennikarz. W czasie wojny działacz Socjalistycznej Organizacji Bojowej (S.O.B...

  • Kaczanowski Włodzimierz

   Działacz ZNMS i Gwardii. Znajomy Zygmunta Rytla. Przekazywał mu pieniądze z Jointu na pomoc dla ukrywających się po...

  • Dorosz Kazimierz

   Znajomy z konspiracji Zygmunta Rytla. Przekazywał mu pieniądze z Jointu, które Rytel z kolei przekazywał Żydom ukryw...

  • Strzelecki Jan

   Socjolog, działacz i bojownik Socjalistycznej Organizacji Bojowej. Uczestnik powstania warszawskiego, walczył na Żol...

  • Nieznane Rywka, Ryfka

   Narzeczona Witolda Szypera, którą Zygmunt Rytel eskortował w podróży z Radomia do Warszawy. Przeżyła wojnę.

  • Wiszna Sonia

   Matka dwóch córek, Mity i Riny, którym pomagał w czasie okupacji po aryjskiej stronie Zygmunt Rytel. Po wojnie wyjec...

  • Wiszna Rina

   Córka Soni Wiszny, której po aryskiej stronie pomagał Zygmunt Rytel. Po wojnie razem z matką i siostrą Mitą wyjechał...

  • Nowodworska Mita

   Córka Soni Wiszny, której pomagał po aryjskiej stronie Zygmunt Rytel. Po wojnie wyjechała do Izraela.

  • Gelber Moryc

   Żyd ukrywający się w lokalu redakcji „Prawdy”, który pragnie być użyteczny, siedzi zatem na podłodze i składa strona...

  • Merenholc vel Merenholz Marian

   Uciekinier z warszawskiego getta. Wyjechał do Lwowa. Wrócił do Warszawy. Członek Socjalistycznej Organizacji Bojowej...

  • Berman Adolf

   Doctor of philosophy, Poale Zion-Left, a prominent person in the Warsaw ghetto, a member of the Jewish underground o...

  • Sawicka Irena

   Jedna z "trzech Gracji". Zginęła podczas Powstania. Członek KW PPR, organizatorka pomocy dla partyzantów G...

  • Podkowińska Zofia

   One of the 'three graces'. She took care of the Jews. An archaeologist, after the war, she became one of the heads o...

  • Assorodobraj Nina

   One of the 'three Graces'. Came form Lvov. Survived the war. At her place (Krasinskiego Street No. 18) the author hi...

  • Wicher Zofia

   Ludwika Wicher's twin sister. A translator of French literature, a critic and an author of books for children and yo...

  • Wicher Ludwika

   Zofia Woznicka's twin sister. A translator of English literature. An author of books for children and young people.

  • Bucholtz - Bukolska Janina

   a distinguished activist in the field of helping Jews; a certified translator from German, French and English; a psy...

  • Wąsowski Władysław

   Polak; zastępca notariusza; zatrudniony w biurze przy ul. Miodowej 11; uczestnik akcji pomocy Żydom; pięknym kancela...

  • Z. Helena

   "urocza pani o aksamitnych oczach przerażonej, ściganej sarny", która zgłosiła się do Janiny Bucholtz-Buko...

  • N [Nieznane] ciotka Eli i Michasia

   ciotka Eli i Michasia, dzieci ukrywanych po aryjskiej stronie, znajdujących się pod opieką Janiny Bucholtz-Bukolskie...

  • Zawirska Janina

   a psychologist

  • Fuswerk-Krymko Klima (Bogusia)

   Jewish National Committee (ZKN)

  • Merenholc Helena

   a messenger of Jewish National Committee (ZKN)

  • Elster Bela

   Pola's sister. After the war left for Israel. Collaborated with Zegota (Council for Aid to Jews) and the Jewish Nati...

  • Sylkes Eugenia

   She was a member of the underground of the Warsaw ghetto. She jumped out of the train going to Treblinka. She had go...

  • Zysman - Ziemian Józef

   During the war he lost all his family. After escaping from the ghetto, he got in touch with the Jewish National Comm...

  • Auerbach Aurelia (Rachela)

   Autorka pracy \"Z ludem pospołu\". Była to kronika żałobna poświęcona pamięci literatów, artystów,muzyków,...

  • Brzóska Ewa

   The owner of a greengrocer's at Sedziowska Street No. 5, which was a contact point of a Jewish underground organizat...

  • Adamowicz Irena

   Przed wojną działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Gorliwa katoliczka. W czasie wojny utrzymywała ścisłe kontakty...

  • Grzybowski Arie

   risked his life trying to rescue young people from the Umschlagplatz

  • Grabowski Henryk

   Polak. Członek Związku Harcerstwa Polskiego i AK. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki został wysłany przy pomocy...

  • Karski Kozielewski Jan

   A emissary of the Polish underground government, went on a mission to London in autumn 1942 to inform the Allies abo...

  • Kirszenbaum Menachem

   Almost all Jewish political factions had their representatives in the Steering Committee. Abrasha Blum, Menachem Kir...

  • Żarski - Zajdler Władysław

   A deputy commander of the group that went into the ghetto on 27 April 1943 in order to help the Jewish Military Unio...

  • Bartoszek Franciszek

   Członek Specgrupy sztabu głównego GL. Znajomy Duraczów. Był z Jerzym Duraczem na akcji ataku na stanowisko CKMu przy...

  • Łopata Chaim

   Commander of one of the Jewish Military Union (ZZW) units, he went with the unit to the Hotel Polski; on 27 April 19...

  • Apfelbaum Dawid

   commander of one of the Jewish Military Union (ZZW) groups, which shot at Germans from the machine-gun from the roof...

  • Wajnsztok Roman

   The commander of the Jewish Military Union (ZZW)

  • Staniewicz Lejzor

   alias Ryba, one of the commanders of a Jewish Military Union (ZZW) unit, during the first days of the uprising in Fr...

  • Fuden Regina, Lilit

   A Haszomer Hacair activist. As a member of ZOB (Jewish Fighting Organization) she maintained contact between the ghe...

  • Geller Eliezer

   one of Gordonia leaders; before the deportation he left Warsaw with a group of friends, then he considered it as a m...

  • Grajek Stefan

   He lived at Leszno Street No. 76, he had a shelter in the basement where during the uprising fighters of Poale Zion...

  • Gaik Władysław ps. Krzaczek

   Polak. Delegowany przez Gwardię Ludową na pomoc bojownikom płonącego getta. Pomógł w wydostaniu bojowców z kanałów,...

  • Altman Tosia

   a Haszomer Hacair instructor, from 1938 in the central command. From 1939 to 1940, she recruited for the organisatio...

  • Lubetkin Cywia

   From her adolescence, active in the youth Zionist-socialistic organisation 'Dror-Freiheit,' member of the Main Comma...

  • Cukierman Icchak

   A member of Jewish Fighting Organization (ZOB). He was friends with Aleksander Kaminski (Hubert), one of the chiefs...

  • Rozenfeld, Rojzenfeld Michał

   Before the war he studied at Warsaw University, and was a teacher in the Centos (the Central Organization for Orphan...

  • Węgrower Jehuda (Juda)

   Urodzony w 1920 r. w Warszawie. Działacz Haszomer Hacair w getcie. Zorganizował konspiracyjne archiwum swojego ruchu...

  • Szuster Szlomo,Szlamek

   Członek Dror Freiheit. W styczniu 41 przesiedlony z rodziną do getta warszawskiego, pracował na farmie chaluców na C...

  • Hochberg Adolf

   Came to Poland before the war to take part in kibbutz training. During the Uprising fought in a Dror combat outfit....

  • Growas Mordechaj

   He executed Gestapo agents on behalf of the Jewish Fighting Organisation (ZOB). On 29 October 1942, together with El...

  • Ratajzer-Rotem Symcha

   A fighter of the Jewish Fighting Organization (ZOB), together with Polish sewage workers he led a group of fighters...

  • Moselman Rysiek

   a the Jewish Fighting Organisation (ZOB) fighter, together with Kazik (Smycha Rotem), he led out a group of Fighters...

  • Edelman Marek

   Wyszedł z getta kanałami, wyprowadzony, wraz z kilkudziesięcioma innymi powstańcami 10 maja 1943 r., przez Kazika Ra...

  • Kanał Izrael

   Brought up in a religious, well-off family of Zionist traditions. Graduated from a junior high school. An active mem...

  • Sęk-Małecki Józef

   Pułkownik AL. Znajomy Stanisława Sierpińskiego zorganizował jego wyjazd do partyzantki w kwietniu 1943 roku. Jako pu...

  • Zołotow Jurek

   a ZOB (Jewish Fighting Organization) messenger - 10 May 1943 he and Maselman came back for the second group of fight...

  • Śwital Stanisław

   Lekarz. Polak. Ordynator szpitala w Boernerowie. Pomógł uratować bojowców ŻOB, którzy przez 6 tygodni ukrywali się w...

  • Węgrzynowski Lesław

   He helped rescuing those staying in the hideout in Promyka Street.

  • Margolis Alina

   Dr. Margolis's daughter from Lodz, a Bund member. In Warsaw ghetto a trainee at a nursing school. From January 1943...

  • Syłkiewicz Kazimierz Józef

   the author of the testimony a doctor, a Jew saved fighters from the bunker in Promyka Street, worked in the Red Cros...

  • Syłkiewicz Maria Helena

   a doctor's wife- "sister Maria"- as "Aryan" ; a student of medicine

  • Edelman Marek

   in the bunker at Promyka Street

  • Warman Zygmunt

   An attorney; in a bunker at Promyka Street.

  • Lubetkin Cywia

   in the bunker in Promyka Street

  • Cukierman Icchak

   in a bunker in Promyka Street

  • Borzykowski Tuwja

   In the bunker in Promyka Street.

  • Fiszgrund Julian

   in the bunker in Promyka Street

  • Goliborska Tosia

   in the bunker at Promyka Street

  • Kenner Helena

   Żydówka, koleżanka Urszuli Rubinstein, którą z obozu w Chyżynach wyciągnął Feliks Cywiński wraz z Janem Bachańskim i...

  • Rubinstein Urszula

   Żydówka, którą z obozu w Chyżynach pod Parysowem zabrał Feliks Cywiński wraz ze swoim przyjacielem Janem Bachańskim....

  • Sęk - Małewski Józef

   Pułkownik AL. Przyjaciel Feliska Cywińskiego, który załatwiał fałszywe kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenn...

  • Bachański Jan

   Inżynier. Przyjaciel Feliksa Cywińskiego z którym wspólnie pomagali w sumie 26 Żydom. Ukrywali ich po różnych mieszk...

  • Finkielstein Jakub

   Jakub Finkielstein ps. Władek, był szwagrem Urszuli Rubinstein, mężem jej siostry chorej na serce. Ukrywał się wraz...

  • Rubinstein Heniek

   Brat Urszuli Rubinstein, który wraz z siostrą i rodzicami ukrywał się w mieszkaniu wynajmowanym do tego celu przez F...

  • Rubinstein Nieznane (pani)

   Matka Urszuli i Heńka Rubinstein. Ukrywała się wraz z nimi i mężem w mieszkaniu wynajmowanym przez Feliksa Cywińskie...

  • Finkielstein Chana

   Siostra Urszuli Rubinstein. Żona Jakuba Finkielsteina (Władka). Ciężko chora na serce. Uratował ją z obozu w Chyżyna...

  • Mockałło Jan

   Lekarz i kolega, który pomagał Feliksowi Cywińskiemu w leczeniu Finkielsteinów. Przynosił własne lekarstwa, robił za...

  • Modzelewska Maria

   Maria Modzelewska była osobą, którą przysłał do Feliksa Cywińskiego, Franciszek Paśniczek. Odtąd ukrywała się wraz z...

  • Klepfin Aniela

   Aniela Klepfin była osobą, którą przysłał do Feliksa Cywińskiego, Franciszek Paśniczek. Odtąd ukrywała się wraz z in...

  • Paśniczek Franciszek

   Były burmistrz Garwolina ( do 1939 roku), działacz podziemia polskiego AL. Pomagał Feliksowi Cywińskiemu w ukrywaniu...

  • Szac Nieznane (pan)

   Mężczyzna, któremu wraz z żoną i małym synkiem pomógł Feliks Cywiński. Ulokował ich w domu swoich rodziców w Brwinow...

  • Szac dziecko

   Mały, kilkuletni synek małżeństwa Szacon, którym pomagał Feliks Cywiński. Ulokował ich w domu swoich rodziców w Brwi...

  • Szac Nieznane (pani)

   Kobieta, której wraz z mężem i kilkuletnim synkiem pomógł Feliks Cywiński. Przewiózł ją z Warszawy do Brwinowa i ulo...

  • Cywińscy państwo

   Rodzice Feliksa Cywińskiego, których poprosił o pomoc w ukryciu rodziny Szacon. Zgodzili się ich przyjąć i razem mie...

  • Cywińska Nieznane

   Żona Feliksa Cywińskiego. Mieszkała wraz z dziećmi w Brwinowie pod Warszawą. W jej mieszkaniu ukrywała się rodzina R...

  • Cywińska Nieznane

   Siostra Feliksa Cywińskiego. Przyprowadziła do niego małżeństwo Szmidtów, aby im pomógł i ich ukrył. W jej mieszkani...

  • Kenigswein Regina

   Ukrywała się najpierw z pomocą prof. Jana Żabińskiego wraz z mężem i dziećmi. Następnie zaopiekował się nią i całą j...

  • Polny Antoni

   Przyjaciel Feliksa Cywińskiego. Właściciel zakładu tapicerskiego. Zgodził się dać swoim pracownikom trzy tygodnie pł...

  • Sigalin Hanna

   led out of the Ghetto together with her daughter Krysia, both hidden by Sylwia Rzeczycka in Warsaw

  • Gertner Halina

   She co-operated with the RPZ (Council for Aid to Jews). After the war she emigrated to the United States.

  • Cukier Basia

   Jako 4 letnia dziewczynka ukrywała się wraz z matką Zofią Stacharczyk w okresie pomiędzy sierpniem 1942, a końcem po...

  • Szandorowska Janina

   W swoim mieszkaniu na ul. Wielkiej 11/6 pomagała ukrywając około setce Żydów w okresie od sierpnia 1942 do końca pow...

  • Eisner Dorota

   Wyszła z getta i ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do końca powstania warsz...

  • Jacobson-Osserowa Raja, Raissa

   one of the most outstanding graduates of the Nursing School, she organized admissions in hospital (infectious diseas...

  • Peiper Hanka

   Ukrywała się wraz z matką w okresie pomiędzy sierpniem 1942, a końcem powstania warszawskiego, w mieszkaniu Janiny S...

  • Peiper Nieznane

   Matka Anny Peiper. W 1939 roku jest nauczycielką w gimnazjum, mieszka z rodziną w Przemyślu. Jej mąż, ojciec Anny, j...

  • Rotman Iza

   Wraz z matką Anną Rotman ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do powstania war...

  • Rotman Anna

   Wraz z córką Izą ukrywała się w mieszkaniu Janiny Szandorowskiej w okresie od sierpnia 1942 do powstania warszawskie...

  Related places:

  • Senatorska 32

   Mieszkanie i biuro Jadwigi Makowieckiej, tłumaczki przysięgłej; krótko ukrywała się w nim Michalina Kaczyńska.Mieszk...

  • Grzybowski
  • Krochmalna 21

   report of 23 February 1942 says in this building 400 people out of 400 present inhabitants died since the beginning...

  • Miła 46

   report of 23 February 1942 says 233 out of 600 present inhabitants died in this building since the beginning of the...

  • Kopernika

   Hospital accommodating almost 200 beds on pediatrics and surgery wards, taking patients up to the age of 14. Many Je...

  • Słowackiego 5/13

   Children clinic 'Health', owned by Dr Kanabus and Dr Landy, where secretly so called cosmetic surgeries were perform...

  • Lubeckiego 4

   the Centos (the Central Organisation for Orphan Care) workers's block, the authors' last flat in the ghetto

  • Żurawia

   the Wyspianski Lending Library

  • Sędziowska 5

   the Jewish National Committee (ZKN) contact point

  • Łomianki

   Grove in Lomianki, about 7 kilometres from Warsaw. Fighters from the Warsaw ghetto found shelter there.

  • Lomianki, a small forest
  • Sapieżyńska 19

   Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zet...

  • Sapieżyńska 21

   Feliks Cywiński kupuje kolejne mieszkanie, pokój z kuchnią przy ul. Sapieżyńskiej 21. W tym mieszkaniu zastaje ich p...