Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • deportation
  • administrative, Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , individual help , one-off help, material help , with Aryan documents , acquaintances
  • Znajomy Feliksa Cywińskiego przekazuje mu podrobione kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenner.

  • Str. 1