Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszk...

 • NO
 • Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zetknięciu się u państwa Grodzkich. Samodzielne mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią. Właścicielka wyjechała do siostry, która złamała biodro, do Nowo-Radomska. Mieszkanie miało być wolne przez 3-6 miesięcy.

 • Poles operations, housing, help
 • other help, long-lasting help, individual help , one-off help, acquaintances
 • Related people:

  • Grodzka/i nn

   U państwa Grodzkich przypadkowo Feliks Cywiński zetknął się z właścicielką mieszkania na Sapizyńskiej 19, która wyna...

  • właścicielka mieszkania przy Sapieżyńskiej 19 nn

   Właścicielka mieszkania przy Sapizyńskiej 19, która wynajęła Cywińskiemu swoje mieszkanie na czas jej nieobecności.

  • Cywiński Feliks

   Inżynier, kapitan lotnictwa, dowódca pułku lotniczego naczelnego dowództwa w czasie kampanii wrześniowej. Po kapitul...

  • Kenner Helena

   Żydówka, koleżanka Urszuli Rubinstein, którą z obozu w Chyżynach wyciągnął Feliks Cywiński wraz z Janem Bachańskim i...

  • Rubinstein Urszula

   Żydówka, którą z obozu w Chyżynach pod Parysowem zabrał Feliks Cywiński wraz ze swoim przyjacielem Janem Bachańskim....

  Related places:

  • Sapieżyńska 19

   Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zet...