Given name: Jan Family name: Bachański

 • NO
 • Male
 • Jan
 • Bachański
 • From Warsaw
 • Parysew
 • Warszawa
 • Polish
 • higher
 • other, hiding place in an apartment , in an apartment
 • other, real estate, money
 • other danger
 • Inżynier. Przyjaciel Feliksa Cywińskiego z którym wspólnie pomagali w sumie 26 Żydom. Ukrywali ich po różnych mieszkaniach, organizowali pieniądze, sprzedając własny majątek aby ich utrzymać. Sprzedał kilka ha ziemi w Parysewie.

 • Warsaw Uprising
 • administrative, Poles operations, housing, help
 • children, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, financial assistance, individual help , one-off help, housing assistence , material help , outside of Warsaw, with Aryan documents , acquaintances
 • W relacji Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" nazwisko brzmi: Jan Buchański.