Henryk Rubinstein wraz z rodzicami, Awrumem i...

  • NO
  • Henryk Rubinstein wraz z rodzicami, Awrumem i Esterą, i szwagrem Jakubem Finkelsteinem zostali przywiezieni przez Feliksa Cywińskiego do Warszawy. Zamieszkali na Sapieżyńskiej, gdzie była już siostra Henryka Sara Rubinstein i jej przyjaciółka Helena Kenner, a także druga siostra, Chana Finkelstein, przywieziona wcześniej, gdyż była chora na serce.

  • 1944-00-00
  • 1942
  • deportation
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, financial assistance, individual help , housing assistence