Ul. Kilińskiego From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Old Town
 • Ul. Kilińskiego
 • 5
 • Mieszkanie Stefanii Sarełło
 • in an apartment
 • Germans operations, Poles operations, underground activity, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, hosts, other help, contacts with other Jews , individual help , one-off help, housing assistence , help from Jews, material help , with Aryan documents , acquaintances
 • Feliks Cywiński ukrywa się przed Gestapo; Urszula Rubinstein i Aniela Klepfin chodzą za nim sprawdzając, czy nikt go nie śledzi.

 • Str. 10 – 11 (20 – 21)