Sapieżyńska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Old Town
  • Sapieżyńska
  • 19
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, deportation
  • housing
  • Mieszkanie wynajmowane przez Feliksa Cywińskiego dla Żydów, którym pomagał.