Given name: Helena Family name: Kenner

 • NO
 • Female
 • Helena
 • Kenner
 • Kelner
 • Yes
 • From Warsaw
 • Old Town, Midtown
 • Królewska 29
 • Sapieżyńska 19
 • Jewish
 • bad
 • hiding place in an apartment , in an apartment
 • lack
 • other danger, in an apartment
 • Żydówka, koleżanka Urszuli Rubinstein, którą z obozu w Chyżynach wyciągnął Feliks Cywiński wraz z Janem Bachańskim i ukrywali ją w różnych mieszkaniach razem z ponad dwudziestoma innymi osobami.. Miała bardzo semicki wygląd. Przeżyła wojnę, po wojnie wyjechała do Kanady.

 • Warsaw Uprising
 • Poles operations, housing, help
 • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, financial assistance, individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw, with Aryan documents
 • W relacji "W ten jest ojczyzny mojej" nosi nazwisko Kelner.