Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II; w Archiwum ŻIH

 • dokumenty archiwalne
 • niektóre drukowane w całości lub we fragmentach
 • tak
 • polski
 • Nr katalogowy znajduje się w rubryce „źródło strony”

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

  ul. Tłomackie 3/5

  00-090 Warszawa

  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72

  email: secretary@jewishinstitute.org.pl

  http://www.jewishinstitute.org.pl/

 • Powiązani ludzie:

  • Klin Nieznane

   W październiku 39r. stał na czele (wraz z Hoffmanem i Klinem) Komisji Zakupów.

  • Kalnicki H.

   Kierownik Sekcji Pracy Rolnej przy Wydziale Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej ŻSS - lipiec 42r.

  • Kiełbikowa F.

   Autorka sprawozdania z działalności warsztatów młodzieżowych działających przy Sekcji Przewarstwowienia i Kształceni...

  • Kornblumówna F.

   Buchalterka Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom (Ceglana 17 -Waliców 8). (marzec 42r.)

  • Kahane Ch.

   Profesor. Aktywnie pomagał przy przyjęciu kilkuset przesiedleńców, którzy koczowali przy Ceglanej 2 w nocy z 8 na 9...

  • Kaduszyn B.

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom ŻSS w I-szej Dzielnicy.(czerwiec 42r.)

  • Krukówna Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Kadysz Nieznane

   Przewodniczący Komisji Sankcyjnej w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Kacowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Kwekzylber Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Kaszub A.

   Kasjer(ka) Wydziału Kuchen Ludowych (sierpień 41r.)

  • Kamień P.

   Urzędnik Wydziału Pomocy Krewnym przy KOM (luty 42).

  • Kirszenberg Nieznane

   Zastępca magazyniera Barga w magazynie suchych produktów (Tłomackie 7) Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. (jesień 41)

  • Korzeniowa Nieznane

   Kasjerka Toz-u --styczeń 42r.

  • Kaliska Nieznane

   Kasjerka Toz-u --styczeń 42r.

  • Kobryner E.

   Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61. (kwiecień 42r.)

  • Kenigstein M.

   Przewodniczący Zarządu TOZ-u (od 13-11-40 r. do przynajmniej stycznia-marca 42).

  • Krone Nieznane

   Pielęgniarka Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom. Mieszkała w lokalu Towarzystwa Ceglana 17 - Waliców 8 (marz...

  • Thursz M.

   Sekretarz Egzekutywy TOZ (od 13-11-40r. przynajmniej do stycznia-marca 42r.) Z ramienia Toz-u kwalifikował chorych d...

  • Towbin D.

   Kontroler Sekcji Kontroli ŻSS KOM. Na przełomie lutego i marca 42r. kontrolował Żyd. Tow. Pomocy Niezamożnym Matkom...

  • Tyras Nieznane

   Lekarz Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom. Mieszkał w lokalu Towarzystwa Ceglana 17-Waliców 8. (marzec 42r.)...

  • Towbinowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Tytelmanówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Turkienicz Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Szwalbe M.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Spr...

  • Spindler H.

   Członek Głównej Komisji Zaopatrywania przy Wydziale Zaopatrywania. - grudzień 41r. Członek Komisji Kontroli Kuchen p...

  • Szklar Nieznane

   Wydział Kuchen Ludowych był mu winny 3 tys. zł "za obstalowane druki" (drukarz drukujący legitymacje konsu...

  • Szereszewski S.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).Członek Komisji Dyspoz...

  • Sarna Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Szenberg Nieznane

   Wychowawczyni internatu dla dzieci - Dzielna 67 (marzec 42r.) Zarabiała 150 zł mies.

  • Sukiennik Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej i kierownik Komisji Usprawniania Pracy w Kuchniach w Wydziale Zaopatrywania....

  • Sapiro Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej przy Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Zakupów i Rozdziału, zajmował się z...

  • Sagan Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacji w Zakładzie Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Steyer Nieznane

   Dostarczał warzywa do Wydz. Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza Zakładem Zaopatrywania.Prywatny d...

  • Szamet Sz.

   Osoba upoważniona do przeprowadzenia akcji rozdzielczej opału na poszczególne Komitety Domowe. Był członkiem Komisji...

  • Szojchet Nieznane

   Pracownik biurowy w Komitecie Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Segał Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Szczerański Nieznane

   Kierownik punktu rozdzielczego - lato 41r.

  • Szwarcberg Nieznane

   Kontroler Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (odpowiedzialny za kontrolę węgla) -- jesień 41r.

  • Szternblic Nieznane

   Pracownik Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Pacewicz Nieznane

   Przewodniczący Inspektoratu Punktów przy Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM - grudzień 41r.

  • Pinkiertowa M.

   Członek zarządu Patronatu przy internacie Dzielna 61 (kwiecień 42r.)

  • Piżyc Nieznane

   Kontroler pracujący w Komisji Kontrolnej powołanej przez opiekę społeczną. Latem 41r. kontrolował magazyny Wydz. Zao...

  • Passensztejn Nieznane

   Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania -grudzień 41r.

  • Praszkier Nieznane

   Vice-prezes na I- szą Dzielnicę w Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom (czerwiec 42r.).

  • Pele Nieznane

   Vice-prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Prowalski A.

   Wyższy urzędnik Biura Wydziału Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej KOM-u. --wiosna, lato 42r. Był autorem licznych in...

  • Perlmuter Nieznane

   W październiku 40r. kierownik w Komisji Zakupów ŻSS.

  • Perlman Nieznane

   Pracownik Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41)

  • Wajshof Nieznane

   Lekarz naczelny V-go Ośrodka Zdrowia (podlegały Wydziałowi Zdrowia Rady Żyd.)Dokonał kontroli punktu dla uchodźców D...

  • Wajnman I.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku i listopadzie 41r. pomagał Goldfarbowi w kontroli Zakładu Zaopatrywani...

  • Winter Sz.

   Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Komisji Koordynacyjnej (rzeczoznawca produktów spożywczych). Mąż za...

  • Wegmajster N.

   Rzeczoznawca odzieży i obuwia w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.).

  • Wajsmanówna Nieznane

   Lekarka internatu Centosu - Dzielna 67. Przychodziła codziennie na 3 godziny.

  • Wielikowski Nieznane

   Doktor. Członek Komisji Dyspozycyjnej przy Wydz. Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Wajsbardówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Wiślicki Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Wajnsztejn Nieznane

   Sekretarz Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Waksberg Nieznane

   Referent w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Wajcman J.

   Sekretarz Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS (lato 41r.)

  • Wałach Nieznane

   Księgowy Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS (lato 41r.)

  • Wajnberg I.

   Urzędnik Wydziału Pomocy Krewnym przy KOM (luty 42r.)

  • Wyszewiański Sz.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia -marca 42r.) W tym samym czasie Przewodniczący Egzekutywy...

  • Wohl Nieznane

   Doktor. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  • Winawer Nieznane

   Lekarz - inspektor Toz-u. Z ramienia Toz-u wizatował kuchnie dziecięce i nadzorował pracę lekarzy Toz-u, którzy prac...

  • Neustadt L.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Lewinsohn Nieznane

   Od lipca 41r. prowadził prywatny gabinet rentgenologiczny w budynku Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom (płac...

  • Leszczyńska G.

   Kierowniczka Sekretariatu Komisji Kontroli ŻSS KOM (lato 41r.)

  • Linder Nieznane

   Kierownik Centralnej Kartoteki Wydziału Rejestracyjnego (sierpień 41r.), która prowadziła ewidencję konsumentów kuch...

  • Larner Nieznane

   Wydział Kuchen Ludowych był mu winny 50 zł (lato 41r.)

  • Lerner Nieznane

   Kontroler Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (odpowiedzialny za inwentaryzację) --jesień 41r.

  • Lewinowa Z.

   Stała na czele Patronatu przy ognisku dla dzieci ze środowisk gruźliczych (prowadzone przez Toz) --od kwietnia-maja...

  • Landau J.

   Inspektor Wydziału Zdrowia. Przesyłał meldunki o dokonanych kontrolach w punktach dla uchodźców do Sekcji Opieki nad...

  • Loebel M.

   Członek Komisji Kontroli Kuchen przy Wydz. Zaopatrywania -- grudzień 41r. Od 8 czerwca 41r. kierownik biura Kontroli...

  • Goldfarb M.

   Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. W październiku 41r. przeprowadził kontrolę Wydziału Zaopatrywania. Na przełomie luteg...

  • Goldsztejn S.

   Rzeczoznawca obuwia i odzieży w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.).

  • Gitler Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • Gutowski Nieznane

   Właściciel firmy dostarczającej żywność Wydziałowi Zaopatrywania "z wolnej ręki". Pod koniec 41r. Wydział...

  • Gutgisser R.

   Współwłaścicielka kamienicy Ceglana 17-Waliców 8. (marzec 42r.)

  • Gliner Nieznane

   Vice-prezes w Komitecie Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.) i przewodniczący Komisji Odwo...

  • Goldraj Nieznane

   Vice-prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Górka Nieznane

   Sekretarz Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gąsiorowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gerlitz Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gelerówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Glizer Nieznane

   Pełnomocnik Centosu w magazynach Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM. (Wydz. Zaopatrywania przydzielał produkty dla kuchn...

  • Gruebel Nieznane

   Magazynier Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM. Mieszkał przy jednym z magazynów w budynku mieszkalnym synagogi (jesień 4...

  • Giebel Nieznane

   Jeden z dostawców Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Giesche Nieznane

   Firma Gische dostarczała węgiel i koks do Komisji Zakupów ŻSS (instytucja poprzedzająca powstanie Wydz. Zaopatrywani...

  • Gleibman Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania i członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów tego wydziału...

  • Ginzbarg S.

   Profesor. Kierownik Sekcji Opieki nad Uchodźcami. -- lipiec 42r. Kierował akcją przyjęcia kilkuset przesiedleńców z...

  • Rabinowicz Nieznane

   Kasjerka Toz-u -- styczeń 42r.

  • Rogowy Nieznane

   Kierownik (wraz z Ungerem) punktu rozdzielczego (lato 41r.) (którego?)

  • Rosenblum J.

   Sekretarz Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ.

  • Rotenberg H.

   Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Wydz. Zaopatrywania , stał na czele...

  • Rozenberg Mieczysław

   Zam. Ceglana 7. Ofiarował 15 kg chleba i 500 zł dla nowo przybyłych uchodźców z Nowego Miasta i Białej Rawskiej. (uc...

  • Rogozik Miriam

   Przed wojną studentka. W getcie urzędniczka. Utrzymywała matkę. Zam. Leszno 54 m 36. W lutym 42r. przydzielona do ku...

  • Rogozik Luba

   Przed wojną rentierka. W getcie na utrzymaniu córki . Mieszkały Leszno 54 m 36.(luty 42r.)

  • Rubinsztejnówna Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Rudnicki Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy.(czerwiec 42r.)

  • Rapke Nieznane

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Rozenowicz Nieznane

   Pracował(a) honorowo w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Rudniański S.

   Inspektor ŻSS. 17-05-42r. kontrolował sortownię Wydziału Zbiórki Odzieżowej.

  • Rudnicki J.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Finkielsztejn N.

   Skarbnik Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia -marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Ja...

  • Feldwurm J.

   Intendent gmachu Toz-u (Gęsia 43)-- styczeń 42r.

  • Fajgenblat Nieznane

   Lekarz sanitarny V-go Ośrodka Zdrowia (podlegał prawdopodobnie Wydziałowi Zdrowia Gminy). Dokonał inspekcji sanitarn...

  • Falc Sz.

   Rzeczoznawca produktów spożywczych w Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej (od stycznia 40r.) Mąż zaufania Jointu...

  • Front Nieznane

   Dozorczyni Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom. Mieszkała w pomieszczeniach Towarzystwa (marzec 42r.)Przyjęta...

  • Folman Nieznane

   Zam. Ceglana 5. Aktywnie pomagał przy przyjęciu kilkuset przesiedleńców, którzy koczowali na placu przy Ceglanej 2 w...

  • Frejman Nieznane

   zastępca magazyniera w magazynach Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. Pracował w magazynach przy Tłomackie 7 (jesień 41r.),...

  • Frydman J.

   Sekretarz Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom na I- szą Dzielnicę (czerwiec 42r.) Pracownik Wydziału Zaopatrywania...

  • Frydmanówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)Pracowała w Wydziale Zaop...

  • Bloch L.

   Kierownik Komisji Społecznej do spraw opałowych przy Wydziale Zaopatrywania. Wysiłki komisji szły w kierunku uzyskan...

  • Braude -- Hellerowa Anna

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  • Birkenheim Nieznane

   Kierowniczka Instruktoratu Gospodarczego Wydziału Kuchen Ludowych. Odpowiedzialna za wydanie polecenia zakupu zepsut...

  • Blaufeld Nieznane

   Prywatny dostawca Wydz. Zaop. Dostarczał warzywa do Wydziału Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza...

  • Blajwajs Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Braun Nieznane

   Członek Patronatu przy kuchni ludowej nr 13 (Leszno 29). Z ramienia Wydziału Zaopatrywania ŻSS zajmował się zamianą...

  • Birencweig Nieznane

   Kierownik magazynów Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. Prowadził biuro, w którym zatrudnionych było 8 pracowników --- jesi...

  • Barg Nieznane

   Magazynier w magazynie suchych produktów (Tłomackie 7) Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM ( jesień 41).

  • Bałaban Nieznane

   Pielęgniarka. Naczelna higienistka, która z ramienia Toz-u organizowała pracę higienistek na terenie kuchni dziecięc...

  • Bresler K.

   Kierownik Wydziału Zaopatrywania ŻSS (listopad 41r. - maj 42r.) Składał sprawozdania z Akcji Dożywiania i z rozdawni...

  • Braude Nieznane

   Kierownik Wydziału Kuchen (jesień 39r.). Współpracował z Komisją Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Komisji...

  • Unger Nieznane

   Kierownik(wraz z Rogowym) punktu rozdzielczego (którego?) - lato 41r.

  • Muszkatblatt B.

   Kierownik administracyjny Żydowskiego Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom. W listopadzie 39r. po zwolnieniu z wojs...

  • Mitz Nieznane

   Doktor. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42)

  • Mokrski Nieznane

   Członek Głównek Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Weryfikacyjnej w tym wydziale - grudzień...

  • Mintz Chaja

   Właścicielka posesji Ceglana 17-Waliców 8. (marzec 42r.)

  • Muehlstein Nieznane

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Machonbaumówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Morgensztern J.

   Urzędnik Wydziału Pomocy Krewnym przy KOM (luty 42r.)

  • Mazo Nieznane

   Referent gospodarczy Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS (lato 41r.). Sporządzał zestawienia na podstawie sprawozdań dzien...

  • Mauer D.

   Prezes zarządu Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.). Dobrodziej internatu.

  • Mesz Nieznane

   Vice-przewodniczący Zarządu TOZ (od 13-11-40 do przynajmniej stycznia-marca 42r.)

  • Michelson L.

   Kierownik Sekcji Odzieżowej przy Wydziale Zaopatrywania ŻSS. (lipiec 42r.)Przekazywał sprawozdania z działalności Ma...

  • Ablówna Nieznane

   Kierowniczka internatu Centosu - Dzielna 67. Zarabiała 300 zł mies. (marzec 42r.)

  • Asz Nieznane

   Członek Egzekutywy Pracowniczej ŻTOS (lato 41r.)

  • Łazar Nieznane

   Kierownik punktu rozdzielczego - lato 41r.

  • Handszer Nieznane

   Jeden z dostawców Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41r.)

  • Harc Nieznane

   Z ramienia Toz-u kwalifikował chorych (a specjalnie gruźlików) do korzystania z kuchni nr 17 przy Lubeckiego 2 (od m...

  • Hoffman Nieznane

   W październiku 39r. stał na czele (wraz z Chmielewskim i Klinem ) Komisji Zakupów.Urzędnik Wydziału Zaopatrywania ŻS...

  • Cederbaum Z.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie

  • Czerski Nieznane

   1. Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.; 2. Członek Zarządu TOZ (od 13-11-4...

  • Chaimowicz Nieznane

   Kierownik transportu Wydziału Zaopatrywania ŻSS KOM (transport produktów z Placu Przeładunkowego do magazynów Wydzia...

  • Chmielewski M.

   Sekretarz Sekcji Opieki nad Uchodźcami, która podlegała Wydz. Zdrowia Rady Żyd. (maj, czerwiec 42r.)

  • Chmielewski S.

   Inżynier. W październiku 39 r. stał na czele (wraz z Hoffmanem i Klinem) Komisji Zakupów. Kierował zakupem żywności...

  • Cholewa Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów w tym wydziale. -...

  • Cygielsztrajch Nieznane

   Kontroler pracujący w Komisji Kontroli. Latem 41r. kontrolował magazyny Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM ze względu na cz...

  • Cyge Nieznane

   Inżynier. Prowadził remonty na zlecenie Wydziału Kuchni Ludowych (lato 41r.)

  • Cwajgel J.

   Inspektor ŻSS, w czerwcu 42r. spisał sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnicy z Akcji Pomocy Przesiedleńcom.

  • Chain J.

   Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Odpo...

  • Chołodenko D.

   Kierownik Sekcji Kontroli ŻSS KOM (lato, jesień 41r.)

  • Jesiotr Nieznane

   Akuszerka Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom (marzec 42r.)

  • Janowska Nieznane

   Wychowawczyni w internacie Dzielna 67.Zarabiała 150 zł mies. (marzec 42r.)

  • Jurkowski Nieznane

   Prywatny dostawca Wydz. Zaop. Dostarczał warzywa do Wydz. Zaopatrywania z tzw. "wolnej ręki" tzn. poza Zak...

  • Jewart Nieznane

   Akuszerka Żyd. Towarzystwa Pomocy Niezamożnym Matkom (marzec 42r.) Ceglana 17-Waliców 8.

  • Jagodzińska Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Jaszuński Józef

   Zastępca przewodniczącego Prezydium ŻSS. Kierownik Sekcji Zawodowego Przewarstwowienia i Kształcenia. (marzec 42r.)...

  • Zylberstein J.

   Kierownik schroniska dla dzieci Nowolipki 76.-- maj 42r.

  • Ehrlich Józef

   Kolaborant. Wiernie służył Niemcom. Latem 41r. usiłował zdobyć koncesje na prowadzenie kin w getcie oraz na wwóz do...

  • Ekerman H.

   Kierownik Wydziału Szpitalnictwa. Pomagał ofiarnie przy przyjęciu kilkuset przesiedleńców w nocy z 8 na 9 lipca 42r.

  • Einhorn Nieznane

   Lekarz punktu dla uchodźców Stawki 9. 15 stycznia skierował pismo do Toz-u , prosząc o pomoc w naprawieniu b. złego...

  • Etkin Nieznane

   Członek Egzekutywy Pracowniczej ŻTOS (lato 41r.)

  • Domb Nieznane

   Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydz. Zaopatrywania, członek Komisji Rozdzielczej i Zakupów w tym wydziale -...