Imię: Anna Nazwisko: Braude -- Hellerowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Anna
  • Braude -- Hellerowa
  • Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.)

  • lekarze, opieka
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 92, s. 3