Sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnic...

 • TAK
 • Sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnicy z Akcji Pomocy Przesiedleńcom. Sprawozdanie dotyczy ilości zebranych pieniędzy na rzecz przesiedleńców w każdej z trzech dzielnic. Biura Akcja w każdej dzielnicy prawdopodobnie podlegały ŻSS.

 • czerwiec 1942
 • czerwiec 1942
 • w getcie
 • społeczne
 • opieka, uchodźcy, ŻSS
 • 86
 • Powiązani ludzie:

  • Cwajgel J.

   Inspektor ŻSS, w czerwcu 42r. spisał sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnicy z Akcji Pomocy Przesiedleńcom.

  • Kaduszyn B.

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom ŻSS w I-szej Dzielnicy.(czerwiec 42r.)

  • Gliner Nieznane

   Vice-prezes w Komitecie Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.) i przewodniczący Komisji Odwo...

  • Praszkier Nieznane

   Vice-prezes na I- szą Dzielnicę w Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom (czerwiec 42r.).

  • Frydman J.

   Sekretarz Prezydium Akcji Pomocy Przesiedleńcom na I- szą Dzielnicę (czerwiec 42r.) Pracownik Wydziału Zaopatrywania...

  • Szojchet Nieznane

   Pracownik biurowy w Komitecie Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Towbinowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Krukówna Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Rubinsztejnówna Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Jagodzińska Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Wajsbardówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Tytelmanówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.).

  • Rudnicki Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy.(czerwiec 42r.)

  • Kadysz Nieznane

   Przewodniczący Komisji Sankcyjnej w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w I-szej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Rapke Nieznane

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Goldraj Nieznane

   Vice-prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Górka Nieznane

   Sekretarz Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Turkienicz Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gąsiorowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Kacowa Nieznane

   Urzędniczka w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gerlitz Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Segał Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Blajwajs Nieznane

   Urzędnik w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Wiślicki Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Gelerówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Frydmanówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w II-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)Pracowała w Wydziale Zaop...

  • Muehlstein Nieznane

   Prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy. (czerwiec 42r.)

  • Pele Nieznane

   Vice-prezes Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Wajnsztejn Nieznane

   Sekretarz Komitetu Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Waksberg Nieznane

   Referent w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Machonbaumówna Nieznane

   Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Rozenowicz Nieznane

   Pracował(a) honorowo w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • Kwekzylber Nieznane

   Urzędnik biura Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  Powiązane miejsca: