Imię: Nieznane Nazwisko: Sarna

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sarna
  • Członek Głównej Komisji Aprowizacyjnej Wydziału Zaopatrywania - grudzień 41r.

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 91, s. 3