Imię: Nieznane Nazwisko: Perlman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perlman
  • Pracownik Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM (jesień 41)

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 91, s. 28