Imię: J. Nazwisko: Chain (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) J. , (2) Józef
 • (1) Chain , (2) Chain
 • (2) Gołębiowski
 • (2) 1884-02-23
 • (2) Mogilów (ZSRR)
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42). W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Odpowiedzialny za opiekę sanitarno-lekarską nad punktami dla uchodźców.

  (2)

  lekarz, na czele Działu Sanitarno-Higienicznego TOZ; zakładnik - 21-07-42 Liga Przeciwgruźlicza;
  autor relacji Iop2YV03/2355
  Ojciec - kupiec, studia w Czechosłowacji. 1939 - do Warszawy, Ambulatorium Gminy, sekretarz Ligi do walki z gruźlicą. Po wojnie sekretarz generalny TOZ - przeżył po stronie aryjskiej

  • (1) lekarze, opieka
  • (2) lekarze
 • (2)

  1 żona - Helena Kurz zmarła śmiercią naturalną; 1957 - do Wiednia, 1963 - do Izraela

 • (1)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  (2)

  Tursz, M

 • (1) 92, s. 3, 21, (2) i inne relacje: Iop2YV03/2355