Imię: J. Nazwisko: Cwajgel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.
  • Cwajgel
  • Inspektor ŻSS, w czerwcu 42r. spisał sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnicy z Akcji Pomocy Przesiedleńcom.

  • urzędnicy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 1