Karmelicka Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Karmelicka
  • 4
  • w getcie
  • społeczne
  • komunikacja, konspiracja, Polacy, szmugiel
  • Tu było wyjście z kanałów, którymi grupa Iwańskiego dostarczyła broń do getta.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255