Imię: Józef Nazwisko: Żyto

właściciel szopu przy Bonifraterskiej 11-13. W pierwszej poł. sierpnia 42. wydał pracowników w ręce Niemców i zabrał...

  • Wariant nazwiska: Zito

Imię: Elza Nazwisko: Żelichowska

pochodziła z Łodzi, bez zawodu, w 1930 wyszła za mąż za Żyda - Wolfa Żelichowskiego, mieszkała w getcie z mężem i 3...

  • Z domu: Frajer