Imię: Ignac "Byczek" Nazwisko: Milchberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Ignac "Byczek"
 • Milchberg
 • Byczek
 • 1927-00-00
 • ok.1927
 • Tak
 • Żyd
 • Jego ojciec był człowiekiem energicznym, zorientował się szybko w sytuacji i został placówkarzem, rodzinie nie brakowało jedzenia. W lipcu 1942 ojciec został zabity na wasze, bo żandarm znalazł u niego paczkę sacharyny. Na Byczka spadła odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Nawiązał kontakt z placówkarzami, wymieniał ubranie na żywność. Pewnego dnia został złapany i odstawiony na Umschlag, udało mu się uciec. Jego matka i trzy siostry zostały wywiezione. Byczek wydostał się z getta z placówkarzami i nielegalnie pozostał na placówce Omnium. Już po kilku dniach placówkarze zostali pognani na Umschlag, Byczek, jako że nie miał arbeitskarty trafił do wagonu. Wyskoczył z pociągu wyłamując kraty. Schował się w lesie, wrócił do Warszawy na placówkę. Żydowscy robotnicy przyjęli go serdecznie, wystarali się dla niego o arbeitskartę. Pracował i pomagał w zakupach żywości, którą robotnicy zanosili do getta. Nawiązał kontakty z handlarzami polskimi. Po likwidacji Omnium w styczniu 1943 Byczek wkręcił się do placówki Ostbahn. Szmuglował do getta żywność i broń. Poszedł do getta na święta, walczył w powstaniu. Wywieziony do Poniatowej uciekł z pociągu, przedostał się do Puław i stąd do Warszawy. Mieszkał i pracował u szewca Wiśniewskiego, na początku czerwca w Michalinie w sklepiku Idzikowskiego. Gonili go szmalcownicy, był ranny, dotarł ostatkiem sił do szewca Wiśniewskiego, gdzie leżał w bólach dwa dni na strychu. Gdy bóle wzmogły się, Byczek uprosił Wiśniewskiego, by odwiózł go do znajomej lekarki na Sosnową. Ta początkowo bała się pomóc chłopcu, jednak w końcu leczyła go w swoim domu. Po tygodniu przyszedł do niej komendant OPL mówiąc, że wie o ukrywaniu Żydów. Lekarka w istocie ukrywała kliku - wszyscy musieli uciekać. Byczek pojechał do Wiśniewskich, poleżał trzy dni i wrócił na posadę do Michalina. Jednak tymczasem na jego miejsce został przyjęty inny chłopiec. Byczek pojechał do Warszawy, wałęsał się. Spotkał Teresę i Kulasa, których znał z czasów, gdy pracował na placówce Omnium i pomagał im i innym dzieciom. Byczek sprzedawał papierosy na Pl. Trzech Krzyży, stał się przywódcą dzieci. W listopadzie 1943 przeniósł się z trzema chłopakami handlować pod Dworzec Główny. Latem 44 uczestniczył w działalności Szarych Szeregów. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie mieszkał w Kanadzie.

 • bogaci
 • Był zatrudniony jako goniec w sklepiku Tadeusza Idzikowskiego w Międzylesiu.

 • Str. 84