Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży

  • Józef
  • Ziemian (Zysman)
  • Warszawa
  • 1989
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski
  • W czasie wojny stracił całą rodzinę. Po ucieczce z getta nawiązał kontakt z Żydowskim Komitetem Narodowym. W październiku 43 poznaje papierosiarzy z Pl. Trzeh Krzyży. Opiekuje się nimi z ramienia ŻKN ,załatwia fałszywe dokumenty, daje pieniądze, szuka miejsc . Opiekuje się też kilkunastu dorosłymi Żydami ukrywającymi się. Kolportuje publikacje ŻKN. Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską. W 1957 wyemigrował do Izraela.