Imię: "Halinka" Nazwisko: NN

  • NIE
  • Kobieta
  • "Halinka"
  • NN
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Jedna z grupy papierosiarzy z Trzech Krzyży. Wzięła udział w powstaniu warszawskim w służbie sanitarnej.

  • powstanie warszawskie
  • List Zalmana Chochmana, umieszczony w przypisie do relacji Józefa Zysmana-Ziemiana w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s.566.