Imię: Izaak - Stasiek Czarny Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Izaak - Stasiek Czarny
  • Stasiek z Pragi, Stanisław Kowalczyk, Stanisław Wiśniewski
  • Tak
  • Żyd
  • czyścił buty przed Dworcem Głównym, zaprzyjaźnił się polskim chłopcem Romkiem, który uciekł z domu. Spali w ruinach, potem w żelaznym śmietniku, w budce w ogródkach działkowych, w skrzyni z piaskiem. Pewnego dnia Izaak spotkał kolegę z getta, który nocował w przytułku zwanym Gigant na Jagiellońskiej i tamże zaprowadził Izaaka. Izaak i Romek przerzucają się na hadel; kupują od niemieckich żołnierzy papierosy,konserwy.Na zlecenie polskiego podziemia mundury. Mają fałszywe zaświadczenia Todta . W końcu lutego 44 Niemcy przychodzą do Giganta aresztować Izaaka-Staśka , prawdopodobnie zadenuncjowanego z powodu handlu mundurami. Staśka nie ma szczęśliwie w tym momencie w Gigancie. Przenosi się do Polki na ul Bugaj. Dostaje nowe dokumenty- poprzednie było na nazwisko Stanisław Kowalczyk, nowe na Wiśniewski. W powstaniu warszawskim był w kompanii szturmowej kapitana "Nałęcza", miał pseudonim Czarny. Należał do najdzielniejszych obrońców Starówki.Po przejściu kanałami walczył w Śródmieściu. Po kapitulacji trafił do obozu przejściowego w Ożarowie, w czasie akcji partyzantów odbicia transportu do Niemiec uciekł do lasu.

  • młodzież
  • Str. 84