Warszawa - powstanie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Warszawa - powstanie
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja polska
  • Udział papierosiarzy z Pl. Trzech Krzyży w powstaniu warszawskim.

  • List Zalmana Chochmana, umieszczony w przypisie do relacji Józefa Zysmana-Ziemiana w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s.566.